Další informace

Na všechny dodávané produkty a řešení je poskytována standardní garance v délce 24 měsíců, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Podle povahy dodávky - rozsahu a typu - uzavíráme se zákazníkem smlouvu, u opakovaných dodávek pracujeme na základě doručených závazných objednávek.

Ve všech případech je před realizací obchodního případu v písemné formě mailem nebo zápisem z jednání znám rozsah plnění, garance, termín dodávky, způsob případné instalace dodaných celků, způsob a rozsah školení, dohodnutá cena a termín a způsob její úhrady.

V případě, že některé zboží - komponenty dodávky nakupujeme od jiných dodavatelů, jsou záruční podmínky odvozeny od podmínek těchto dodavatelů. V každém případě, pokud se jedná o nestandardní podmínky záruky, je o tom zákazník informován a bez akceptace z jeho strany není obchodní případ realizován.

Pro dodávky do některých zemí platí speciální podmínky zejména v oblasti platby a úhrad za služby a pro zajištění rozšířené součinnosti ze strany zákazníka.

Protože žádným popisem ani marketingovými materiály není možné plně vystihnout reálnou funkci a kvalitu nabízeného řešení, vždy se snažíme provést u zákazníka prezentaci a zprostředkovat mu i referenční návštěvu u našich uživatelů.