Spolupráce se zahraničními partnery

Společnost VM Satcon Systems od svého vzniku úzce spolupracovala se zahraničními partnery. V roce 1996 začala jako VM Systems pravidelně spolupracovat s jednou ze tří společností na světě, specializujících se již řadu let na tvorbu technologií pro podporu výukového procesu - firmou Ascot Systems[»] (Worthing, Anglie), Během roku 1996 se společnost VM Satcon Systems stala distributorem společnosti Ascot Systems pro oblast střední a východní Evropy. Společnost se v roce 2009 přejmenovala na Ascot Visual Solutions a posílila svá řešení v oblasti prezentačních a informačních systémů. V roce 2017 společnost Ascot Visual Solutions hodnotí 39 let své činnosti.

VM Satcon Systems je nezávislým právním subjektem ČR, díky těsné spolupráci se společností Ascot Visual Systems si osvojila postupně zásady a principy firemní politiky této společnosti. Řada obchodních případů, které VM Satcon Systems rozpracovala, byla ve výsledku realizována ve prospěch společnosti Ascot Visual Systems, která má nasazeno po celém světě cca 4650 svých řešení.

V roce 2005 společnost začala spolupracovat velmi aktivně se společností SatconSystem Německo, která je zaměřena na dodávku měřicích zařízení pro kontrolní měření zemědělských a dalších ploch ve spojení s kontrolní činnosti při přidělování dotací ze zdrojů EU zemědělským, lesním a jiným podnikům. V Evropě má prodáno více než 4300 systémů a zabývá se mj. rozsáhlým poradenstvím a expertní činností pro EU v uvedené oblasti.

V současné době VM Satcon Systems udržuje zahraniční spolupráci zejména se společností Lacos Computer Services[»] (Německo), která poskytuje naší společnosti některá softwarová řešení v oblasti měření GPS.