Základní informace o společnosti VM Satcon Systems s.r.o.

Společnost VM Satcon Systems s.r.o. byla založena koncem roku 1995 s názvem VM Systems s.r.o. a reálně začala svoji činnost v lednu 1996. Od počátku byla pozornost společnosti zaměřena zejména na problematiku profesionálních plně interaktivních výukových systémů, respektive na technologii výukového procesu s využitím prostředků výpočetní techniky, na metody a přístupy k moderním způsobům výuky a na výuku jako proces. Bylo to dáno i tím, že zakladatelé společnosti měli rozsáhlé zkušenosti v uvedené oblasti, prošli řadou školení u zahraničních renomovaných společností a konzultantských firem a měli možnost se důkladně seznámit i se "zákulisím" vzdělávacích aktivit u společností typu Oracle, SAP, C & L a dalších.

Společnost VM Satcon Systems je velmi flexibilní společností, která má v současné době k dispozici 5 pracovníků. Vedení společnosti, obchodní aktivity, běžnou činnost a administrativní zázemí zajišťují zaměstnanci a vlastník společnosti, výkonní pracovníci (zejména někteří specialisté, technici,softwaroví pracovníci a pracovníci podpory) pracují pro společnost na smluvním základě.

Ve spolupracujících zemích (Anglie, Německo) má společnost v případě potřeby k dispozici další pracovníky.

V současné době je činnost společnosti VM Satcon Systems zaměřena zejména na GPS měřicí systémy s návazností na procesy EU v oblasti dotační politiky a na školení GPS pro zemědělské subjekty. Majitelem společnosti je jeden český vlastník - fyzická osoba.

Motto společnosti je:

Aktivita a komunikace jsou klíčem úspěchu

Cílem společnosti je poskytovat bezchybné a kvalitní služby pro zákazníky včetně souvisejících podpůrných služeb.